To prevent the spreading of the Corona-virus, the library of the Nordic Institute of Latin American studies will be closed aswell as the other public spaces at Stockholm University. You can return borrowed books at the Frescati library: https://www.su.se/english/library/about-us/press-information/2.42247/from-march-18-the-library-will-only-open-from-10-11-am-1.490144

To borrow books from us you can book a visit by mailing bibliotek@lai.su.se

Biblioteket håller stängt tills vidare

För att förhindra spridningen av Coronaviruset kommer biblioteket i Nordiska institutet för latinamerikanska studier att stängas liksom de övriga offentliga utrymmena vid Stockholms universitet. Du kan returnera lånade böcker på Frescati-biblioteket: https://www.su.se/english/library/about-us/press-information/2.42247/from-march-18-the-library-will-only-open-from-10-11-am-1.490144

Det går att boka enskilda besök för att låna böcker från oss via bibliotek@lai.su.se