Rektor har beslutat att Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet får nytt namn och ändrade stadgar. Det nya namnet är Nordiska Latinamerikainstitutet (NILAS), i engelsk översättning Nordic Institute of Latin American Studies.

- Målsättningen är att institutet ska bli en plattform för att institutionalisera nordiska samarbeten inom Latinamerikastudier och hitta synergieffekter. Det gäller kring forskning, utbildning och samverkan mellan i första hand Latinamerika och de nordiska länderna, men också mellan våra nordiska centra och Latinamerikainriktade universitet och institut i andra delar av världen. USA är en viktig punkt men Latinamerikaintresset ökar stort i till exempel Kina och Sydkorea, säger institutets föreståndare Andrés Rivarola.

Det finns olika typer av forskninsgrupper och Latinamerikainriktade kurser i Finland, Norge och Danmark, men även vid andra svenska universitet. Vid val av kandidater till NILAS styrelse kommer nu nordiska forskare att prioriteras.

- Vår förhoppning är att genom den nya nordiska plattformen kunna bilda internationella forskningsgrupper och utbildningsprogram som ökar möjligheterna för extern finansiering, till exempel genom EU-kommissionen eller Nordiska rådet, säger, Andrés Rivarola.

Ett exempel på ett samarbete han vill lyfta för att öka den internationella konkurrenskraften är det som institutet nyligen startat tillsammans med Salamancauniversitetet i Spanien och Sorbonne Nouvelle i Frankrike. Studenter kommer där att erbjudas studier i såväl Stockholm som Paris och Salamanca inom ramen för en Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD).
Läs mer om masterprogrammet » 

Ansvariga för LaGlobe-programmet med studenter under kursstart på Salamancas universitet Ht19


Fakta om Latinamerikainstitutet

Foto: Niklas Björling

Latinamerikanska institutet bildades i början av 1950-talet och var då en del av Handelshögskolan. Sedan 1977 hör institutet till Stockholms universitet och verksamheten står på fyra ben: forskning, utbildning, information och dokumentation. Institutet har cirka tio anställda och tre anslutna forskare samt samarbetspartner från andra europeiska och latinamerikanska universitet. Här finns möjlighet att gå ett helt program i Latinamerikastudier, både på grund- och avancerad nivå.

En central del i institutet är biblioteket, som med mer än 50 000 volymer är den största samlingen i Norden med litteratur som behandlar Latinamerika ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. I biblioteket hålls även öppna föreläsningar kring Latinamerika.

Besök institutets webbplats https://www.lai.su.se/­

Läs även Full fart framåt för Latinamerikainstitutet! »