Intervjun behandlar mer specifikt situationen i Mexiko. Rivarola ger här en överblick av Mexikos ekonomi samt svarar på frågor som varför ser Mexikos ekonomi ut som den gör och vad bör investerare veta om Mexiko innan de investerar i landet?

Datum: 2019-11-18