Rektor beslutar att institutet fr.o.m. 2019-09-26 kallas Nordiska Latinamerikainstitutet (NILAS), i engelsk översättning Nordic Institute of Latin American Studies (Nilas)

Foto Mostphotos - Claudiodivizia