Handelsavtalet är en av de största som gjorts av EU och av stor vikt för de transatlantiska relationerna, mellan EU och Latinamerika. Det är dock mycket kvar innan avtalet är i hamn och det finns delade åsikter om dess påverkan av de nationella ekonomierna.

Lyssna (24:55)