Fredrik Uggla är en av EBA:s två utvärderare av Sidas insatser för stärkt jämställdhetsintegrering:

Expertgruppen för biståndsanalys genomför under 2016-2018 en utvärdering av Sidas insatser för att integrera jämställdhet och kvinnors rättigheter i bilateralt svenskt utvecklingssamarbete. Latinamerikasinstiutets Fredrik Uggla leder uppdraget som genomförs tillsammans med Elin Bjarnegård (Uppsala universitet). Den första delrapporten har nu publicerats och finns tillgänglig på EBA:s hemsida (http://eba.se/on-going-evaluation-of-gender-mainstreaming-at-sida-first-report/).
En beskrivning av uppdragets metod och genomförande finns på EBAs blogg:

http://eba.se/folj-ebas-foljeforskare/