Antalet smittade och avlidna fortsätter att öka i alla länder i Latinamerika. Samtidigt skapar Corona-viruset politiska konflikter, den socioekonomiska ojämlikheten ökar och redan utsatta grupper blir än mer utsatta. Rapporter kommer även om en ökning av mäns våld mot kvinnor nu när utegångsförbud råder. Det finns idag en stor oro i regionen inför hur framtiden kommer att se ut. Lyssna på: 

Ewa Werner Dahlin, Sveriges ambassadör i Colombia
Henrik Brandão Jönsson, korrespondent för Dagens Nyheter i Latinamerika (Brasilien)
Fredrik Uggla, Sida, chef för utvecklingssamarbetet med Bolivia
Tigran Feiler, korrespondent för SVT, Latinamerika (Argentina)

i webbinariet som spelades in den 15 april 2020