Bild Fredrik Uggla jan 2014
Fredrik Uggla

Fredrik Uggla publicerade i januari en artikel (Allies or Traitors: Vice-Presidents in Latin America) i Journal of Latin American Studies, en av de främsta tidskrifterna för forskning om Latinamerika. Artikeln, skriven med den norske forskaren Leiv Marsteintredet, handlar om vicepresidentämbetet i Latinamerika, en institution som ofta, och inte helt oförtjänt, omgetts av konspiratoriska rykten.

“Trots detta har mycket lite tidigare forskning berört vicepresidenterna och deras roll under regeringskriser. Men som min forskning visar hämtar en hög andel av kontinentens presidenter sina vicepresidenter från andra partier, och detta tycks bidra till politisk instabilitet. Det är nästan tre gånger vanligare att presidenter med sådana ‘externa vicepresidenter’ avsätts genom kupper eller riksrättsprocesser, än det är för dem som inte har sådana potentiella efterträdare.”

Artikeln har redan rönt uppmärksamhet både inom och utom den akademiska världen, och citerades nyligen i den ansedda tidskriften Americas Quarterly i samband med de aktuella diskussionerna om konflikter mellan den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro och hans vicepresident.

Länk till artikeln i JLAS »