Ansökan tillsammans med bilagor lämnas/skickas/mejlas in för handläggning till respektive studievägledare. Sökande får ett skriftligt beslut om tillgodoräknande.

Studenter inom lärarutbildningen ansöker om tillgodoräknande vid sin programansvariga institution.

Kontaktuppgifter till studievägledare