Sektionen för internationell mobilitet ansvarar för universitetets centrala utbytesavtal och utbytesstudier till universitet utanför Europa. Aktuell information om hur och när du söker hittar du här.

Preliminärt kursval

I den ansökan du gör till utbytesstudier via universitetets centrala avtal ombeds du bifoga ett preliminärt kursval som är preliminärt godkänt av din heminstitution (i detta fall IKE). Detta görs för att säkerställa att de kurser du tänkt läsa kan tillgodoräknas in i din examen och passar in i eventuellt program du läser hos oss. För att vi ska kunna bedöma dina kurser är det viktigt att du skickar en lista med de kurser du planerar att läsa, med länkar till kursinnehåll, till exchange.ike@su.se samtidigt som din ansökan görs till Sektionen för internationell mobilitet.