Såhär söker du fram ditt schema

Den enklaste schemamotorn för studenterna finns på: https://schema.su.se/

Där kan du välja att logga in med ditt universitetskonto för att se scheman för de kurser du är registrerad på, eller så kan du söka fram din kurs i sökutan.

Tips för anpassad schemavisning

  • Om du klickar på Prenumerera kan du välja att prenumerera på ditt schema till din kalender. Tänk på att kolla hur ofta din kalender uppdateras!
  • Under Anpassa finns det stora möjligheter att konstruera ditt schema utifrån vad du vill se och inte
  • Under Vyer kan du välja att ta bort kolumner eller visa ett grafiskt schema.
  • Under Filter kan du välja specifikt vilka objekt du vill se, t ex din studentgrupp.
  • Under Färg kan du färglägga dina bokningar.
  • Under Stil kan du anpassa textstorleken.
  • Under Sortering och Tid kan du välja hur schemat ska vara strukturerat.
  • Vill du dölja bokningar klickar du på "Dölj bokningar" längst ner på sidan och klickar på de bokningar du inte vill se.