Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller tanke som du har hittat i en bok, en tidning eller på webben. Om idén kommer från någon annan spelar det ingen roll ifall du har klätt den i egna ord - det är ändå plagiat. Referatet ska också vara skrivet med dina egna ord. Det får alltså inte finnas med några lånade (stulna) formuleringar från den refererade texten.

När du skriver en akademisk text ska du både redogöra för den relevanta forskningen i ämnet och argumentera för dina egna ståndpunkter. Det är därför väldigt viktigt att det går att skilja på vad som är dina åsikter och vad som är någon annans. Det är ingenting fel i att berätta vad andra tycker och tänker om ämnet - snarare tvärt om - men du måste göra klart vems åsikter du framför.

För att undvika plagiat är det bättre att du hänvisar lite för mycket än lite för litet och du kan hänvisa på olika sätt beroende på vilken information du för vidare.

  • Du kan använda dig av citat då du inom citattecken eller i blockcitat återger den exakta texten från din källa.
  • Du kan använda noter som hänvisar till din källa.
  • Du kan omnämna källan i brödtexten.
  • Du kan hänvisa till källan inom parentes.

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat kan du vända dig till studievägledaren i ditt ämne.

Kontaktuppgifter till studievägledarna