Studieinformation

Hittegods

Borttappade eller glömda saker som hittas i Manne Siegbahnhusen lämnas till vår studentexpedition.

Upphittade saker på Institutionen för kultur och estetik lämnas till studentexpeditionen i rum 260:

E-post: expedition.ike@su.se
Tel: 08-674 74 84

Bokmärk och dela Tipsa