Carina Ari biblioteket
Carina Ari biblioteket är nordens största forskningsbibliotek för dans.

Dansmuseet
Dansmuseet äger ett arkiv innehållande över 2 500 titlar, där dansföreställningar från klassik balett till postmodern dans är dokumenterade. Besök på arkivet måste bokas på förhand via kansliet och inget material lånas ut.

Dramawebben
Dramawebben är webbplatsen för upphovsrättsligt fri svensk dramatik.

SMDB, Svensk mediedatabas, KB
Svensk mediedatabas är Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder: radio, TV, film, video, grammofonskivor, CD-skivor, ljudkassetter, multimedia m.m.

Stockholms universitetsbibliotek
Stockholms universitetsbibliotek ligger i D huset i de Södra husen.

Statens musikverk
Myndigheten bevarar, främjar och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.

Svenska barnboksinstitutet
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum med specialbibliotek för barn- och ungdomslitteratur.

Mycket av kurslitteraturen kan du även hitta på andra offentliga bibliotek i Stockholms län. sök via katalogen ab-katalogsök: http://www.bibliotekistockholmslan.se/katalogsok