Föreningen har sitt ursprung i kursen Bebyggelsehistoria med byggnadsvård vid dåvarande Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Syftet är detsamma som vid starten 1986 – att erbjuda intressanta studiebesök, föreläsningar och kortare resor. Föreningen besöker hus som vanligtvis inte är öppna för besökare, engagerar intressanta föreläsare och ordnar roliga och lärorika resor till låg kostnad.

Medlem kan du bli som har anknytning till ämnena bebyggelsehistoria, arkitekturhistoria eller närliggande ämnen.

Kontakt

Du hittar föreningen på webbplatsen bebyggelsehistoriska.se. E-postadressen är info@bebyggelsehistoriska.se.

Välkommen!