Läsa ett kandidatprogram

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (hp). För kandidatexamen krävs:
  • minst 90 högskolepoäng utgörs av studier med fördjupning inom ett huvudområde
  • att studierna inom huvudområdet inkluderar ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng

Institutionen för kultur och estetik ger två egna kandidatprogram:

Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör, 180 hp, 
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik, 180 hp

Kandidatprogram vid andra institutioner med våra ämnen som huvudområde:

Du kan välja att läsa ett kandidatprogram på 180 hp där det ämne du är mest intresserad av finns som ett valbart huvudområde.

Inom Kulturvetarprogrammet, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap eller teater- och dansvetenskap som huvudområde.

Inom Kandidatprogram i historiska studier, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha idéhistoria som huvudområde. 

Inom Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp, som ges vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap kan du välja att ha konstvetenskap som huvudområde.

En kandidatexamen är 180 högskolepoäng (hp) och motsvarar sex terminers heltidsstudier. Foto: Niklas Björling
En kandidatexamen är 180 högskolepoäng (hp) och motsvarar sex terminers heltidsstudier. Foto: Niklas Björling

Bygga din egen kandidatexamen av fristående kurser

Du kan också bygga din egen kandidatexamen. Då ska du läsa kurser inom ditt huvudområde omfattande 90 hp och innefattande en kandidatkurs med examensarbete.

I praktiken innebär det att du, i det ämne du vill ha som huvudområde, ska läsa en grundkurs om 30 hp, en fortsättningskurs om 30 hp och en kandidatkurs om 30 hp. Sedan ska du komplettera med fritt valda kurser i andra ämnen så att det blir 180 hp tillsammans – du kan kombinera kurser från alla fakulteter och dina valmöjligheter är stora. Du kan med fördel läsa dina breddningsämnen före du läser kandidatkursen i ditt huvudämne.

Blir behörig till att läsa masterprogram

En avslutad kandidatexamen gör dig också behörig att läsa vidare på avancerad nivå på något av våra masterprogram inom institutionens huvudområden Konstvetenskap, Kulturarvsstudier, Curating, Litteraturvetenskap, Idéhistoria, Musikvetenskap och Teatervetenskap. Vi har också ett institutionsgemensamt masterprogram i Kritiska studier.

Examensbevis

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. Detta gör du på universitetets examensenhet.

Läs mer om examensbesvis och ansök om examen