Avancerad nivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för kultur och estetik
 4. Utbildning
 5. Alla program och kurser
 6. Idéhistoria
 7. Avancerad nivå
 8. Masterprogram i historiska studier, idéhistorisk inriktning, 120 hp

Masterprogram i historiska studier, idéhistorisk inriktning, 120 hp

Masterprogrammet, som är ett samarbete mellan historia och idéhistoria, är en tvåårig utbildning på avancerad nivå och leder till en masterexamen, som har sin motsvarighet och är gångbar inom hela EU-området.

Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya programsidan.

Att läsa masterprogrammet med inriktning på idéhistoria innebär att fördjupa och bredda studierna i idéhistoria, vilket ger en god grund för såväl en fortsatt karriär inom det akademiska området som viktiga färdigheter för ett arbetsliv inom breda sektorer av det moderna kunskapssamhället – som media, museer, arkiv, bibliotek, utbildningssektorn liksom inom det offentliga Sveriges utrednings- och kunskapsområden.

Programmet startar varje höst. Särskild behörighet: Kandidatexamen (minst 180 hp, varav 90 hp med relevans för historiska studier, i första hand historia eller idéhistoria).

Studiegång

Minst 60 hp ska läsas inom ämnet idéhistoria varav ingår en masteruppsats på 30 hp. Därutöver läses fyra obligatoriska kurser samt åtta valbara temakurser (se nedan). Av de valbara kurserna ska minst tre läsas inom ämnet idéhistoria. Se vårt kursutbud här. Övriga kurser kan läsas inom idéhistoria, historia, ekonomisk historia eller vid annan institution i samråd med studierektor.

Om du är antagen till programmet behöver du för termin 2 och framåt inte söka de valbara kurser som ges av idéhistoria vid Stockholms universitet. Då gäller endast registrering vid studentexpeditionen. Valbara kurser vid andra institutioner och lärosäten behöver däremot sökas i förväg. 

Termin ett
 • Historia i samhället – forskning, historiografi och historiebruk, 7,5 hp (huvudområde historia, obligatorisk)
 • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi, obligatorisk)
 • Idéhistoria – metodkurs, 7,5 hp (huvudområde idéhistoria, obligatorisk)
 • Valbar temakurs, 7,5 hp
Termin två
 • Valbara temakurser, 7, 5 hp, motsvarande 30 hp
Termin tre
 • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska, obligatorisk, bör läsas tredje terminen)
 • Valbara temakurser, 7,5 hp, motsvarande 22,5 hp
Termin fyra
 • Idéhistoria – masterkurs, 30 hp (uppsatskurs, obligatorisk)

 

Läs mer om programmet i universitetets webbkatalog: http://sisu.it.su.se/search/info/HISTO/IDEH

Har du frågor och funderingar om masterprogrammet, vänligen kontakta Thord Silverbark på e-post: thord.silverbark@idehist.su.se.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Telefontider:

Tisdagar och onsdagar, 13.30-15.30

Besökstiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Studierektor, idéhistoria
Annika Berg
Tel: 08-16 35 23
E-post: annika.berg@idehist.su.se