Seminariegruppens syfte är att utgöra ett informellt forum för presentation och diskussion av pågående forskning inom det vida fältet tidigmoderna studier.
Vi välkomnar doktorander och forskare från andra ämnen och institutioner att presentera sina projekt inom det tidigmoderna forskningsfältet för ämnesöverskridande diskussioner. Vänligen kontakta Roussina Roussinova, sammankallande under våren 2011, roussina.roussinova@arthistory.su.se för förslag av seminarium eller för önskemål om deltagande.

Från vänster: Linda Hinners, Roussina Roussinova, Lisa Skogh, Therese Sjøvoll, Inga Elmqvist Söderlund, Merit Laine
Från vänster: Linda Hinners, Roussina Roussinova, Lisa Skogh, Therese Sjøvoll, Inga Elmqvist Söderlund, Merit Laine