Nätverket verkar över ämnesgränserna och har återkommande konferenser och workshops i Stockholm, Århus, Oslo och Bergen.