Som ett led i utvecklingen av nätverket kommer NBI att bjuda in till regelbundna möten, föreläsningar och diskussioner utifrån pågående forskningsprojekt.