Vårterminen 2021

Gemensamma funktioner

Boel Hackman, prefekt  
Peter Gillgren, ställföreträdande prefekt     
Rikard Hoogland, biträdande prefekt

Staffan Bergwik, forskningssamordnare
Sonya Petersson, forskningssekreterare 
Victoria Fareld, samordnande studierektor för forskarutbildningen  
Nina Engholm, samordnande administrativ studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
Maarit Hämäläinen, gruppsamordnare för studieadministrationen

Ledningsuppdrag inom ämnena

Idéhistoria

Karin Dirke, ämnesansvarig
Staffan Bergwik, ansvarig för forskning
Victoria Fareld, studierektor för forskarutbildningen
Annika Berg, studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå

Konstvetenskap

Catharina Nolin, ämnesansvarig
Jessica Sjöholm Skrubbe, ansvarig för forskning
Maria Ahlbäck Åkestam, studierektor för forskarutbildningen
Andrea Kollnitz, pedagogisk studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
Nina Engholm, administativ studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå

Kulturarvsstudier

Fredrik Krohn Andersson, ämnesansvarig

Curating

Robin McGinley, ansvarig för masterprogrammet i curating

Litteraturvetenskap

Ingemar Haag, ämnesansvarig  
Anna Cullhed, ansvarig för forskning   
Elina Druker, studierektor för forskarutbildningen
Maria Wahlström, studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå, inklusive lärarutbildningen        

Musikvetenskap
Joakim Tillman, ämnesansvarig
Joakim Tillman, ansvarig för forskning  
Johanna Ethnersson Pontara, studierektor för forskarutbildningen  
Jacob Derkert-Rosenberg, för utbildning på grund- och avancerad nivå

Teatervetenskap

Meike Wagner, ämnesansvarig
Dirk Gindt, ansvarig för forskning   
Tiina Pursiainen Rosenberg, studierektor för forskarutbildningen
Rebecca Brinch, studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå