Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Ordinarie arbetsmiljöombud vid Institutionen för kultur och estetik

Huvudskyddsombud

Vid universitetet finns fyra huvudskydsombud. De har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden, medverka i utbildning och skyddsronder med mera.

Anna-Lena Egebäck, Saco-S, Telefon: 08-674 71 63, E-post: anna-lena.egeback@aces.su.se
Magnus Gustavsson, Saco-S, Telefon: 08-674 74 34, E-post: magnus.gustavsson@sbs.su.se
Mona Hverven, Saco-S, Telefon: 08-120 766 39, E-post: mona.hverven@mnd.su.se
Sandra Hellstrand, E-post: huvudskyddsombud.st@su.se