Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter, anställda och sökande, enligt Diskrimineringslagen.

Handläggningsordning för diskrimineringsärenden avseende studenter

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, anställda och chefer (313 Kb)

Kontaktuppgifter

Prefekt

Boel Hackman
Rum: 227
Telefon: 08-16 22 37
E-post: boel.hackman@littvet.su.se

Arbetsmiljöombud

Om du har frågor eller funderingar kring fysisk eller psykosocial arbetsmiljö kan du kontakta institutionens arbetsmiljöombud. De har tystnadsplikt. Du når dem genom adressen arbetsmiljoombud.ike@su.se.

Institutionens arbetsmiljöombud är

Jacob Derkert-Rosenberg
Telefon: 08-16 19 57
E-post: jacob.derkert@music.su.se

Åsa Eklöf
Telefon: 08-674 70 44
E-post: asa.eklof@su.se

Adam Kjellgren
E-post: adam.kjellgren@idehist.su.se

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Boel Hackman, boel.hackman@littvet.su.se
Rikard Hoogland, rikard.hoogland@teater.su.se
Anna Bengtsson-Alzén, anna.alzen@su.se
Magdalena Hernow, magdalena.hernow@su.se
Jacob Derkert-Rosenberg, jacob.derkert@music.su.se
Åsa Eklöf, asa.eklof@su.se
Linnea Ripenberg (doktorandrepresentant), linnea.ripenberg@idehist.su.se
Maria Andersson, maria.andersson@littvet.su.se
Johanna Karlsson, johanna.karlsson@teater.su.se
Andrea Kollnitz, andrea.kollnitz@arthistory.su.se
Anna Gyllin (studentrepresentant), studentrad.ike@gmail.com

Studentråd vid Institutionen för kultur och estetik

studentrad.ike@gmail.com

Studentavdelningens jämlikhetssamordnare

Parasto Rosencrantz
E-post: jamlikhet@su.se

Personalavdelningens jämlikhetssamordnare

Karin Steffensen
E-post: karin.steffensen@su.se

Studiebevakare för humanistiska fakulteten

Jessika Rogeland
E-post: jessika.rogeland@sus.su.se

Studenthälsan

su.se/studenthalsan

Anonym anmälan och polisanmälan på webben

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom säkerhetssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt. SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering