2014

 • Anna Jungstrand, Det litterära reportaget. - Om litteraritet som journalistisk strategi och etik

2013

 • Anna Jungstrand, Det litterära med reportaget: Om litteraritet som journalistisk strategi och etik

2012

 • Maria Wahlström, Jag är icke heller en: den svenska dagboksromanen

2011

 • Per Anders Wiktorsson, Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi
 • Axel Englund, Stroke Darkly the Strings. On Paul Celan and Music

2010

 • Maria Andersson, Att bli människa. Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910.
 • Thomas Götselius, Själens medium. Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500.

2009

 • Åsa Mälhammar, "En svensk harlekinad. Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist", Hjalmar Bergman och Lars Forssell

2008

 • Elina Druker, "Modernismens bilder. Den moderna bilderboken i Norden"
 • Stefano Fogelberg-Rota, "Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna"
 • Christer Johansson, "Mimetiskt syskonskap. En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm"