Vinnaren av Eurovision Song Contest 2014, Conchita Wurst, med segerpokalen. Foto: Albin Olsson
Vinnaren av Eurovision Song Contest 2014, Conchita Wurst. Foto: Albin Olsson / Wikimedia Commons.

Efter ett halvt sekel behåller Eurovision Song Contest sin glans och relevans för sin publik. Den queera gemenskapen och samspelet i tävlingen vilar på en kombination av kitsch och camp. Dess estetik ses av de stora massorna som tilltalande med sina ironiska, överdrivna utmaningar av normer om ‘fint uppförande’ och ‘god smak’. 

Ändå kan det verka märkligt att tävlingen, med sin fredsutopi från efterkrigstiden och mainstream-musikstil, idag är så pass förknippad med queerkultur. Frågan kvarstår - kan den vara intressant för flator och feminister? 

I den här artikeln går Tiina Rosenberg tillbaka till föreställningarna om kitsch och camp som queera kommunikationssätt. Texten avslutas med en reflektion över Eurovision Song Contests godtyckliga föreställningar om Europa, dess besvärande geopolitik, och dess radikalt utåtriktade sätt att spela på tabut om ‘god smak’ som lustbetonad underhållning.

Lambda nordica är en sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift om forskning på HLBTQ-området.

Till artikeln på Lambda Nordicas hemsida

Eurovision-vinnaren 2007, Marija Serifovic. Foto: Indrek Galetin / Wikimedia Commons.

Eurovision-vinnaren 2007, Marija Serifovic. Foto: Indrek Galetin / Wikimedia Commons.
 

 

Tiina Rosenberg. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin / Stockholms universitet

Om Tiina Rosenberg

Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes forskningsområden omfattar feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori. Tiina Rosenbergs senaste bok heter HBTQ spelar roll – mellan garderob och kanon och gavs ut 2018. Tiina Rosenberg undervisar i teatervetenskap på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Hon är forskningssamordnare vid Institutionen för kultur och estetik. 

Mer om Tiina Rosenbergs forskning

Mer läsning

30/10, 2020: Tiina Rosenberg i P3 Historia
8/1, 2020: Tiina Rosenberg i Filosofiska rummet
20/9, 2019: Ny artikel av Tiina Rosenberg