I projektet kommer Petra Dotlačilová att undersöka teaterkostymsamlingarna från det sena 1700-talet, på Kungliga Operan, Livrustkammaren och Scenkonstmuseet och kostymernas betydelse både på den teatrala och på den politiska scenen.

Dotlačilová disputerade 2020 på avhandlingen Costume in the Time of Reforms: Louis-René Boquet Designing Eighteenth-Century Ballet and Opera.

Läs mer om Petra Dotlačilovás forskning

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer Vitterhetsakademiens hemsida.

Petra Dotlačilová, disputerad vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet 2020