Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Tanja Schult är docent i Konstvetenskap vid Stockholms universitet. Under sin sabbatstermin vid Österreichische Akademie der Wissenschaften kommer hon att bedriva forskningsprojektet "Making Monuments Matter in 21st Century Democracies".

Inom projektet kommer Schult att ingå i den tvärvetenskapliga forskningsgruppen ”Sites of Memory – Spaces of Memory”, som leds av Heidemarie Uhl. I gruppen ingår 24 framstående forskare från olika discipliner inriktad på minneskultur och monument.

Tanja Schults forskning handlar om att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Hon har särskilt intresserad sig för historiska minneskulturer, då med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten.

Här kan du läsa mer om Tanja Schults forskning.