Texten har titeln Christoph Mayer's The Invisible Camp – Audio Walk Gusen.

Om artikeln:

Många befarar att minnet av Förintelsen faller i glömskan nu när de sista ögonvittnen lämnar oss. Christoph Mayers The Invisible Camp – Audio Walk Gusen visar dock att konst förmår att etablera en meningsfull förbindelse till det förflutna. Artikeln följer ljudcollaget som tar läsaren igenom marknadsstäderna Langenstein, Gusen och St. Georgen, 15 km från Linz. Detta landskap var en gång platsen för tre koncentrationsläger, Gusen I-III. En tredjedel av de 120 000 som dog i österrikiska koncentrationslägren miste livet här, också merparten av judarna som fängslades under andra världskriget i Österrike mördades här. Således var Gusen-lägren ett av Österrikes största brottsplatser under Förintelsen. Men den blev inte omvandlat till en Gedenkstätte. Mayers audioverk leder besökarna igenom bostadsområden och förvandlar lyssnarna till vandrande monument. Konfrontationen med det förflutna mitt i andra människors vardag poängterar hur det förflutna fortfarande har greppet om oss än idag.

Artikeln finns fritt tillgänglig på Liminalities webbplats.

Tanja Schult
Tanja Schult.

Om Tanja Schult

Tanja Schult är docent och universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar framför allt på minneskultur, hur bildproduktion är en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Schults forskning är tvärvetenskaplig och hon lånar från andra discipliner, främst cultural studies, historia, sociologi och psykologi. Förutom minneskulturen intresserar sig Schult för visuell och materiell kultur, offentlig och politisk konst. Tanja Schult undervisar i konstvetenskap på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för kultur och estetik.

Mer om Tanja Schults forskning.