Det moderna illustrationsbegreppet är bimedialt, det vill säga avgränsat till att förstå illustrationens betydelsebildning som ett samspel mellan text och bild. I den här texten undersöker Sonya Petersson istället hur reproduktionsmediet, 1800-talets xylografi lika väl som digitalt fotografi, påverkar samspelen mellan illustrationens text- och bildelement. 

Open access

Artikeln, som har titeln “Reframing the Concept of Illustration: Image, Text, and the Double Difference of Reproductive Media” finns fritt tillgänglig att läsa online på Taylor & Francis hemsida.

Sonya Petersson
Sonya Petersson

Om Sonya Petersson

Sonya Petersson är universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2014 med avhandlingen Konst i omlopp: Mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft. Hon intresserar sig i sin forskning för medieteori, tryckmediekultur, bild och text, såväl analog som digital bildreproduktion, och konstvetenskaplig historieskrivning.

Sonya Petersson undervisar höstterminen 2020 vid kursen Konstvetenskap I - Visuella studier.

Hon är också forskningssekreterare vid institutionen. Mer om Sonya Peterssons forskning