På Stockholms universitet finns ett vetenskapligt förlag som bygger på idén om öppen tillgång – Stockholm University Press, SUP, där forskare styr utgivningen.

I det har poddavsnittet får lyssnaren en inblick i vad förlaget Stockholm University Press gör och vilken funktion det fyller. I avsnittet medverkar förutom Sonya Petersson Stockholms universitets vice rektor Elisabeth Wåghäll Nivre, frankofil-forskaren Christophe Premat och de båda redaktionsrådsrepresentanten Stefan Helgesson.

Lyssna på avsnittet

Mer i ämnet

Stockholm University Press hemsida

Till alla avsnitt av Bakom bokhyllan

Sonya Petersson
Sonya Petersson

Om Sonya Petersson

Sonya Petersson är universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2014 med avhandlingen Konst i omlopp: Mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft. Hon intresserar sig i sin forskning för medieteori, tryckmediekultur, bild och text, såväl analog som digital bildreproduktion, och konstvetenskaplig historieskrivning.

Sonya Petersson undervisar höstterminen 2020 vid kursen Konstvetenskap I - Visuella studier.

Hon är också forskningssekreterare vid institutionen. 

Mer om Sonya Peterssons forskning

Mer läsning

22/9, 2020: Sonya Petersson om reproduktionsmediet i ny artikel