Samfundet S:t Eriks belöningsplakett för år 2021 har tilldelats professor Catharina Nolin.

Stort grattis Catharina Nolin, som vid Samfundet S:t Eriks årsmöte den 27 april tilldelades samfundets belöningsplakett för år 2021. Priset utdelades av samfundets ordförande Monica Andersson.

Belöningsplaketten, som formgavs 1923 av Carl Milles för Samfundet S:t Erik, och prissumman delas sedan 1964 årligen ut till ”den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”.

Ur motiveringen:

"För att hon genom sin konstvetenskapliga grundforskning med omfattande arkivstudier och med säker penna fördjupat kunskaperna om Stockholms parkhistoria och medverkat till att kvinnliga trädgårdsarkitekters banbrytande verksamhet under 1900-talet skrivits in i en tidigare manligt dominerad landskapsarkitektonisk kanon."

Läs mer om priset och hela motiveringen här.

Läs mer om Catharina Nolins forskning

Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, Instittuionen för kultur och estetik.