Axel Englund. Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Intervjun tar avstamp i Englunds senaste bok: Deviant Opera: Sex, Power, and Perversion on Stage (2020). Boken recenseras också i samma nummer av Opus, som skriver att boken är ”ett uppfriskande inlägg i en tämligen enkelriktad debatt”. I boken analyseras hur operan som konstform ofta använder en ikonografi med populärkulturella bilder av sex och våld.

I intervjun förklarar Axel Englund: "Mitt mål när jag skrev boken var inte att landa i att fenomenet som helhet är bra eller dåligt. Utgångspunkten har hela tiden varit iscensättningarna. Det finns både briljanta operauppsättningar och sådana som hemfaller åt sexism och provokationer."

Detta nummer av Opus innehåller också en recension av boken Mörkerstråk: Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga (2020), som enligt Opus ”öppnar schakt av lärdom och kringsyn” och ”belyser med analytisk känslighet dolda skikt och sammanhang”.

Läs hela intervjun i Opus

Läs mer om Axels forskning och hans två senaste böcker