Meike Wagner är professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Stort grattis Meike Wagner, som är en av de fyra forskare vid Stockholms universitet beviljas prestigefyllda Advanced Grants från EU:s forskningsorganisation ERC!

"Genom att analysera amatörteatern kring 1800 kan vi lära oss att värdera vår egen roll som medborgare i en demokrati och uppmärksamma hur mycket estetiska och artistiska praktiker fortsätter att forma, kritiskt utvärdera och utveckla vår egen medborgaridentitet", säger Meike Wagner.

Forskning om medborgarskap, amatörteater och social förändring

Amatörteater spelade en betydande roll i utformningen av idéer om det moderna medborgarskapet, som uppstod under Upplysningen och formades under den amerikanska och den franska revolutionen. Under perioden 1780-1850 utvecklades en rörelse med bred bas kring amatörteater, som troligtvis hade större påverkan på idéutvecklingen än den professionella teatern.

Det här är första gången som ett historiografiskt forskningsprojekt studerar den europeiska amatörteaterns påverkan på social förändring. Projektet kommer att undersöka amatörteater och medborgarskap i Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Läs mer om de fyra forskare vid Stockholms universitet som tilldelats Advanced Grants från EU:s forskningsorganisation ERC

Mer om Meike Wagners forskning

Meike Wagners forskningsområden är medialitet och teater, performativa kroppar, performance-konst och samtida teater, receptionsteorier, teaterteorier, 1800-talets teater, teater och revolution.

Wagners doktorsavhandling ”Nähte am Puppenkörper. Der mediale Blick und die Körperentwürfe des Theaters” utgavs 2003. Hennes epokgörande verk om teater och offentlighet under 1800-talet kom ut 2011: ”Theater und Öffentlichkeit im Vormärz. Berlin, München und Wien als Schauplätze bürgerlicher Medienpraxis”.

Läs mer om Meike Wagners forskning