Axel Englunds bok Mörkerstråk – Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga
Omslaget till Mörkerstråk – Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga, utgiven vid Ellerströms förlag, 2020.

Romantikens dikt hade gjort musiken till sin förebild: den var andens och känslans ­främsta uttryck, en universell konstart som samtidigt i allt högre grad kom att förkroppsligas av ett antal tyska och österrikiska tonsättare. När det borgerliga samhället kastades in i moderniteten och dess katastrofer tycktes de ­värden som musiken representerat omöjliga att vid­makthålla. Ändå levde förhållandet vidare: dikten fortsatte att söka sig till musiken, både som poetiskt motiv och som ­konkret klingande omgivning. Men vad ­betydde musiken för den tyskspråkiga poesin?

I Mörkerstråk närmar sig Axel Englund denna fråga genom fyra av förra seklets mest framstående lyriker: Rainer Maria ­Rilke, Nelly Sachs, Paul Celan och Ingeborg ­Bachmann.

Axel Englund
Axel Englund. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Axel Englund

Axel Englund är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hans forskning kretsar kring intermediala relationer mellan musik och litteratur – exempelvis opera, tonsatt lyrik och prosaberättelser om musik och musiker. Han har särskilt intresserat sig för det tyskspråkiga kulturområdet. Axel Englund undervisar vid Institutionen för kultur och estetik om litteraturtolkning och modernistisk poesi. Mer om hans forskning.

Mer läsning

20/12, 2019: Axel Englund ny professor i litteraturvetenskap