Omslaget till boken Contemporary European Playwrights (Routledge, 2020)
Omslaget till boken Contemporary European Playwrights (Routledge, 2020).

Den på Routledge nyutkomna antologin har titeln Contemporary European Playwrights (red. Maria M. Delgado, Bryce Lease, Dan Rebellato). I boken läggs stor vikt på transnationella förbindelser, hur dessa dramatiker har blivit spelade tvärs över hela Europa och hur de har inspirerat varandra. Dramatikerna analyseras huvudsakligen i par, där likheter och olikheter i teman, stil och karriärer undersöks.

Rikard Hoogland följer i sitt kapitel den svenske dramatikern Lars Noréns och den norske Jon Fosses utveckling. Norén målmedveten att ta sig in på de europeiska scenerna och Jon Fosse till en början motvillig till att överhuvudtaget ägna sig åt dramatik.

Teatrar i Frankrike och Tyskland

För båda var det (med tio års mellanrum) teatrarna i Frankrike och Tyskland som började efterfråga och spela deras dramatik. Genom festivaler, analyser i teatertidningar som tyska Theater heute växte ett europeiskt och även ett internationellt intresse. Drivande var teaterförläggarna både i Sverige samt i Tyskland och Frankrike samt deras översättare.

Grunden för Rikard Hooglands kapitel är en forskningsresa till Tyskland, Schweiz, Frankrike och England.

I boken medverkar ett tjugotal forskare, bland andra Maria M. Delgado, Hans-Thies Lehman, Karen Jürs-Munby, Peter Boenisch och Duška Radosavljević.

Rikard Hoogland
Rikard Hoogland

Om Rikard Hoogland

Rikard Hoogland är docent och lektor i teatervetenskap, och biträdande prefekt, vid Institutionen för kultur och estetik.

Han disputerade 2005 på avhandlingen Spelet om teaterpolitiken – Det svenska regionteatersystemet från statligt initiativ till lokal realitet.

Rikard Hoogland har dels fortsatt att utveckla sin forskning om kulturpolitik som har anknytning till hans avhandling. Han har även två nya forskningsområden, dels samtida europeisk teater och dels svensk teaterhistoria mellan 1880-1925. 

Mer om Rikard Hooglands forskning