Omslaget till boken Heritage and Borders
Omslaget till publikationen Heritage and Borders.

Heritage and Borders är baserad på tvådagarskonferensen med samma namn som hölls vid Institutionen för kultur och estetik 2017. Volymen samlar artiklar av sex forskare från olika discipliner. Här undersöker de vad som händer när de två koncepten och fenomenen kulturarv och gränser möts – i filosofin och i praktiken. Författarna diskuterar i termer av exempelvis konflikt, förhandling, i-mellanhet, olikhet, nationalism, essentialisering, minne och tid.

Samarbete med Vitterhetsakademien

En av författarna är arkeologen  Elisabeth Niklasson, under november gästforskare från Stanford University vid institiutionen

Volymen finns fritt tillgänglig att ladda ner från Vitterhetsakademiens hemsida.

Symposiet var ett samarrangemang mellan Vitterhetsakademien och Institutionen för kultur och estetik. Mer om symposiet i vårt konferensarkiv.