Omslaget till Eros, philia och agape – Kärlekens kulturhistoria, en vänbok till Inga Sanner.
Omslaget till Eros, philia och agape – Kärlekens kulturhistoria, en vänbok till professor Inga Sanner, utgiven vid Ellerströms förlag, 2020.

Boken består av sjutton essäer och förenar forskare och skribenter från estetiska och historiska ämnen.

Tio forskare av institutionen

Från Institutionen för kultur och estetik medverkar följande forskare med texter:
Idéhistorikerna Karin Dirke, Thord Silverbark, Andreas Hellerstedt, Bosse Holmqvist, Elisabeth Mansén, och Erland Sellberg, konstvetarna Peter Gillgren och Elisa Rossholm, litteraturvetaren Anders Cullhed, och teatervetaren Tiina Rosenberg. 

Rör sig mellan breda kunskapsfält

Författarna rör sig mellan breda kunskapsfält som känslohistoria, kulturhistoria och politisk idéhistoria. Eros, philia och agape tar sin utgångspunkt i kärlek som ett i grunden mångtydigt och omtvistat begrepp i västerländsk idéhistoria. Med en aktualisering och problematisering av begreppen eros, philia och agape utforskar den kärlek som historiskt och kulturellt fenomen.

Om Inga Sanner

Inga Sanner är professor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar på frågor rörande begreppet sekularisering – ur ett västerländskt perspektiv och med fokus på den moderna tiden, det vill säga från sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar. Hon är särskilt intresserad av framväxten av ett slags profan religiositet, med vilket avses trosföreställningar som står i motsättning till kristna uppfattningar samtidigt som de är influerade av dessa.

Inga Sanner både undervisar i idéhistoria på grundnivå vid institutionen, och handleder doktorander vid forskarutbildningen.

Hon var prefekt för Institutionen för kultur och estetik 2015–2019.

Mer om Inga Sanners forskning