Omslaget till boken From Marx to Hegel and back
From Marx to Hegel and back: Capitalism, Critique and Utopia, utgiven vid förlaget Bloomsbury 2020.

Boken utforskar den tyske filosofen Friedrich Hegels roll i samtida kritisk och politisk teori och argumenterar för innovativa samläsningar av Hegel och Karl Marx.

Förutom Fareld och Kuch, som har skrivit en inledande artikel, medverkar bland andra Axel Honneth, Frederick Neuhouser, Rocío Zambrana, Emmanuel Renault och Frank Ruda.

Om Victoria Fareld

Victoria Fareld är docent och lektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar bland annat på politisk idéhistoria, i synnerhet den kritiska idétraditionen från Hegel och Marx.

Men Victoria Fareld rör sig i sin forskning också över fälten kulturhistoria, filosofihistoria, historieteori och minnesstudier.

Victoria Fareld
Victoria Fareld. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Hon undervisar i idéhistoria på alla nivåer och handleder studenter och doktorander vid institutionen. 

Victoria Fareld är studierektor för forskarutbildningen i idéhistoria. Mer om Victoria Farelds forskning.