Omslaget till antologin En sten i magen
Omslaget till antologin En sten i magen. Rättigheter för barn utan undantag (STYX, 2020). 

Under våren 2020, i skuggan av en rådande coronapandemi, har ett antal organisationer larmat om ökat våld mot barn, ökat antal internetrelaterade brott mot barn och ökande antal orossamtal från barn.

Tre olika forskare från olika ämnen vid Stockholms universitet – teatervetenskap, barn- och ungdomsvetenskap samt mediestudier – har i boken En sten i magen. Rättigheter för barn utan undantag skrivit fördjupande reflektioner kring barns villkor och barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Rubriken är hämtad från Rebecca Örtmans drama “En sten i magen” där tre barn leker och prövar olika roller och uttryck som de erfarit från en omgivande vuxenvärld. Pjäsen inspireras av det tacktal “Aldrig våld”, som Astrid Lindgren höll 1978 när hon tilldelades den tyska bokhandelns fredspris. Talet belyser våldets mekanismer som främst drabbar barn är aktuell än i dag.

Barnteaters betydelse

Rebecca Brinchs bidrag i boken handlar om barnkulturens betydelse kanske särskilt i tider av kris. I artikeln diskuteras hur barnteater kan vara med och bidra till att fånga upp barns tankar och oro i ljuset av  den pågående coronapandemin. Artikeln lyfter fram ett konstnärligt arv, från Astrid Lindgren till Suzanne Osten, och visar hur barnteater kan ta sig an livets svåra frågor ur ett barnperspektiv, men också hur rätten till konst och kultur blir en rätt med undantag.

Boken går att beställa på Styxförlags hemsida och finns där också att ladda ner som pdf.

Projekt vid Barnrättscentrum

Antologin är del av projektet “Aldrig våld” vid Barnrättscentrum på Stockholms universitet. Detta leds av Rebecca Örtman, och medverkande forskare är Rebecca Brinch, Margareta Aspán, och Malena Jansson.

Podd-samtal

Under oktober har projektet arrangerat tre publika podd-samtal om barns rättigheter i anslutning till antologins realease.
Rubrikerna för samtalen: 
Barn och Kultur (här medverkar Rebecca Brinch)
Barn och Media
Barn och våld

De finns att lyssna på här: 
https://soundcloud.com/dramaqueensthlm

Om projektet Aldrig våld

Rebecca Brinch
Rebecca Brinch fil.dr i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Om Rebecca Brinch

Rebecca Brinch är lektor och forskare i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade 2018 med avhandlingen Att växa sidledes. Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga.

Nu arbetar Rebecca Brinch i forskningsprojektet Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater.

Hon undervisar höstterminen 2020 vid kurserna Teatervetenskap I och Barnteater: pedagogik, förströelse, konst.

Rebecca Brinchs forskning

Mer läsning

12/11, 2018: Barnets inre i fokus i Suzanne Ostens scenkonst för unga