Omslag. Natur & Kulturs litteraturhistoria. Formgivning: Annika Lyth.

Litteraturhistorien från världens första skriftsystem till dagens e-böcker genomlyses av några av Sveriges ledande forskare i verket Natur och Kulturs litteraturhistoria.

Bland de forskare som bidrar med texter i boken är flera professorer från Institutionen för kultur och estetik: Carin Franzén, Anders Cullhed, Axel Englund och Thomas Götselius.

Läs mer om boken på Natur och Kulturs hemsida