Materia: Journal of Technical Art History

Tidskriften har titeln Materia: Journal of Technical Art History och ska ges ut två gånger om året, på våren och hösten. Den kommer finnas fritt tillgänglig online och ska fokusera på tekniska studier av konstverk. Genom att sammanföra konservering, vetenskapen om konservering, konsthistoria, och liknande ämnen, blir Materia bland de första fackgranskade publikationerna som fokuserar på det stadigt växande tvärvetenskapliga fältet teknisk konstvetenskap.

I redaktionsrådet ingår konservatorer och konstvetare från Europa och Nordamerika, bland andra alltså Emma Jansson.

Mer information på Materias hemsida

Om Emma Jansson

Emma Jansson är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon bedriver materialteknisk forskning i relation till 1800-talets senare hälft i ett projekt om svenska 1800-talskonstnärer, framför allt alltså om Anders Zorn.

Mer om hennes forskning

Mer läsning

3/12, 2020: Emma Jansson om sin forskning i Kulturnytt
2/11, 2020: Emma Jansson på Riksantikvarieämbetets hemsida om sin forskning
14/9, 2020: Emma Jansson i Svenska Dagbladets bildningstest