Idag används uttryck som ”vita medelålders män”, ”vit feminism”, ”vit melankoli” och ”unga, arga, vita män” flitigt i samhällsdiskussioner. Men vad betyder det att vara vit? Vilka kroppar inkluderas i vitheten, förr och nu? Vilken betydelse har det nordiska landskapet och klimatet för vithetens mytologi? Hur formas vitheten av design, arkitektur och stadsplanering? Av bildkonst och film? Kan kritiska vithetsperspektiv bidra till analysen av politiska, kulturella och existentiella utmaningar idag? Det är några av de frågor som denna introduktion till kritiska vithetsperspektiv vill belysa.

Fokus ligger på vithet i nordisk kultur, såväl historiskt och i samtiden men jämförelser kommer även göras med vithetsformationer i andra delar av världen.
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i seminarieform på nätet under tio veckor. Bra uppkoppling samt dator med mikrofon och kamera är nödvändigt för att följa kursen.

Läs mer om kursen och sök här!

Bild av Jenny Nyström.