Omslag till boken Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection in the Nationalmuseum
Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection in the Nationalmuseum, utgiven vid det tyska förlaget Hatje Cantz (2020).

Boken har titeln Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection in the Nationalmuseum.

Bland katalogens 181 teckningar, daterade från cirka 1570 till cirka 1630, finns originalprojekt av Francesco da Volterra, Carlo Maderno och andra romerska arkitekter till kyrkor, kapell, palats, trädgårdar och fontäner. Många av dem är hittills okända förstahandskällor till manierismens och den tidiga barockens arkitektur i Italien.

I katalogen ingår också en stor grupp planer, fasader och arkitekturdetaljer utförda av franska tecknare som minutiöst har dokumenterat såväl antika monument som byggnader av de berömda renässansarkitekterna Donato Bramante, Antonio di Sangallo, Michelangelo och Giacomo Barozzi da Vignola.

Katalogen föreslår nya identifikationer och attributioner i ljuset av aktuell forskning, också med utgångspunkt i en närläsning av teckningarnas materiella egenskaper: papper, medium, teknik, monteringar. En katalog med fotografier av teckningarnas vattenmärken avslutar boken.

Boken är resultatet av ett forskningsprojekt som startade 2009, med stöd av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, Birgit och Gad Rausings Stiftelse, och Berit Wallenbergs Stiftelse.

Anna Bortolozzi 
Anna Bortolozzi. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Anna Bortolozzi 

Anna Bortolozzi är docent och lektor konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. I sin forskning specialiserar hon sig på barockens arkitektur. Hon disputerade i arkitekturhistoria och teori vid Arkitekthögskolan i Venedig (IUAV) 2005. 

Mer om hennes forskning

Anna Bortolozzi undervisar på grund- och avancerad nivå i konstvetenskap vid institutionen och handleder vid forskarutbildningen.