Luften så klar. Nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950
Luften så klar. Nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950 (Makadam förlag, 2020).

Tillsammans med Mattias Pirholt, Södertörns högskola, och Anna Smedberg Bondesson, Högskolan Kristianstad, har han redigerat boken Luften så klar. Nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950, utgiven vid Makadam förlag.

Teatervetaren Helene Ohlsson medverkar

Författarna är Mattias Pirholt, Torsten Gunnarsson, Mikael Ahlund,
Carina Burman, Roland Lysell, Lotte Thrane, Jacob Bøggild, Hélène Ohlsson, fil.dr i i teatervetenskap disputerad vid Institutionen för kultur och estetik 2018, Carina Lidström, Astrid Regnell, Karin Aspenberg, Elena Balzamo, Anna Smedberg Bondesson och Mikael Andersson.

Om antologin

Konstnärer, författare och andra kulturpersonligheter i norra Europa har längtat till Italien åtminstone från Goethe och framåt. Denna essäsamling ger ett brett perspektiv på den nordeuropeiska Italienbilden från sent 1700-tal till mitten av 1900-talet. Vi får följa såväl Goethe som H.C. Andersen och Georg Brandes på deras italienska resor, uppleva poeten John Keats sista dagar, se arbeten av målarna Gustaf Söderberg, Gustaf Wilhelm Palm, Carl August Ehrensvärd och Louis Masreliez, delta i salonger med aktrisen Emilie Högqvist, studera Colosseum genom arkitekten Gustaf af Sillén, höra romerska visor av Evert Taube och leva oss in i Percy Bysshe Shelleys dramatik, ta del av Selma Lagerlöfs förundran och August Strindbergs frustration.   

Sammantaget visar Luften så klar att den nordeuropeiska traditionen av Italienskildringar inte är så ensidigt romantiserande som historien vill göra gällande, utan i själva verket rymmer en stor komplexitet.   

Roland Lysell
Roland Lysell.

Om Roland Lysell

Roland Lysell är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han har framför allt ägnat sig åt forskning inom de hermeneutiska, fenomenologiska och dekonstruktiva traditionerna. Ett av hans huvudintressen är romantikens diktning. Roland Lysell ägnar sig även åt dramat, särskilt Henrik Ibsens och August Strindbergs författarskap samt dramateoretiska frågor. 

Roland Lysell handleder vid forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid institutionen.

Mer om hans forskning