Omslaget till Arbetarförfattaren, 2020
Omslaget till Arbetarförfattaren, utgiven av Gidlunds förlag 2020.

Arbetarlitteraturen är en inflytelserik strömning i nittonhundratalets litteratur. Men hur ska arbetarförfattaren definieras? Ryms kvinnorna? Vem är arbetarförfattaren i de olika nordiska länderna? I denna antologi diskuteras sådana frågor av 18 nordiska forskare.

Boken innehåller material från den sjätte nordiska arbetarlitteraturkonferensen, som hölls i Uppsala oktober 2018 med Institutionen för kultur och estetik som medarrangör.

Maria Wahlström har skrivit artikeln “Självrannsakan, performativitet och (arbetar)identitet i Kristian Lundbergs Yarden”.

Per-Olof Mattssons artikelbidrag har titeln “Arbetarlitteraturens grindstolpar”.

Övriga redaktörer för antologin är Margaretha Fahlgren och Anna Williams.

Läs om konferensen

Maria Wahlström och Per-Olof Mattsson
Maria Wahlström och Per-Olof Mattsson. Foto: Stockholms universitet