Performativitet, lärobok av Malin Hedlin Hayden och Mårten Snickare, professorer i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, utgiven av Stockholm University Press.
Performativitet, lärobok av Malin Hedlin Hayden och Mårten Snickare, utgiven av Stockholm University Press.

Medverkar gör även Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Anna Lundström, universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik och Historiska institutionen, och Johanna Rosenqvist, lektor vid Institutionen för konsthantverk/Keramik & Glas, Konstfack.

Performativitet är första volymen i Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap, som ingår i serien Basic Readings in Culture and Aesthetics.

Om boken

Vad betyder performativitet? Och vad innebär det att tala om något som performativt? Den här läroboken vill klargöra och kritiskt belysa ett viktigt men ibland svårfångat begrepp.

Bokens bidrag tar upp konkreta tolkningssituationer och visar på direkta tillämpningar av begreppet. Genom att lyfta fram konstverk och andra bilder från olika historiska perioder och sammanhang visar vi hur performativitet är ett mångsidigt och användbart begrepp vid bildtolkning. Syftet är att förmedla den kritiska potential ett begrepp har när det aktiveras i relation till olika studieobjekt.

Boken riktar sig i första hand till studenter i konstvetenskap och andra ämnen där frågor om visualitet och visuella praktiker är centrala. Utgångspunkten är att boken inte bara ska ge en teoretisk förståelse av begreppet utan framförallt peka ut vägar och möjligheter till praktisk tillämpning.

Läs online

Boken finns online och för nedladdning på Stockholm University Press hemsida.