Dirk Gindt, professor i teatervetenskap
Dirk Gindt, professor i teatervetenskap.

Artikeln är en tvärvetenskaplig undersökning av bild- och performancekonstnären Makode Linde som kombinerar performance, design och curating och analyserar olika manifestationer av rasism i det samtida Sverige.

Om Dirk Gindt

Dirk Gindt är professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han forskar på queer teater och performance, samtida och från efterkrigstiden, ur ett internationellt och interkulturellt perspektiv. Mer om Dirk Gindts forskning.