Omslag, Keywords for Children´s Literature.

I artikeln ”Nostalgia” diskuterar Westin nostalgibegreppet historiskt, etymologiskt och definitionsmässigt. Westin tar upp forskningsdiskussionen och begreppets tillämpning, med exempel inom barn- och ungdomslitteraturområdet.

Keywords for children´s literature är ett internationellt standardverk som presenterar viktiga termer och begrepp inom området, skrivna av forskare från hela världen. Utgåvan innehåller ett sextiotal artiklar.

Här kan du läsa mer om Boel Westins forskning.