Omslaget till antologin På tværs af Norden: Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur
Omslaget till På tværs af Norden: Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling af Norden.

Boken, med artiklar på danska, norska och svenska, har titeln På tværs af Norden: Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling och har initerats och givits ut av Nordiska rådet.

Diskuterar kvalitetsbegreppet

Antologin innehåller 10 essäer som i en blandning av bilder och texter presenterar tvärvetenskapliga inspel från forskare, förmedlare, författare och illustratörer. 

Genom brev, poesi, illustrationer och forskningsresultat reflekterar författarna över det barnlitterära kretsloppet i Norden, ifrågasätter den nordiska bilderbokens ålder och diskuterar kvalitetsbegreppet.

Folksagan 2.0

Öhrn har också tillsammans med Anna Hällgren skrivit artikeln “Folksagan 2.0” i antologin.

Mer om boken på Nordiska rådets webbplats.

Antologin finns tillgänglig att läsa online genom Open Access.

Magnus Öhrn
Magnus Öhrn.

Om Magnus Öhrn

Magnus Öhrn är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, och föreståndare vid Centrum för barnkulturforskning (CBK). Han intresserar sig i sin forskning för barn- och ungdomslitteratur, pojkböcker, maskulinitet, genus, intersektionalitet, och populärmusik. Mer om Magnus Öhrns forskning.