Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.

Texterna i antologin diskuterar miljötemat i barn- och ungdomslitteratur, som kommer till uttryck i både oro, framtidstro och ekokritik.

I sin artikel ”Barnboken i skräpocen: en undersökning av relationen mellan natur, kultur och skräp i Linda Bondestams Mitt bottenliv (2020)” analyserar Wistisen hur naturen framställs av Bondestam som både ömtålig och full av livskraft.

I barn- och ungdomsböcker möter vi klimathjältar och historier om naturen. Läs antologin om de ekokritiska strömningarna, som är publicerad här!

https://www.norden.org/sv/news/ekokritiska-tendenser-i-ny-antologi-om-nordisk-barn-och-ungdomslitteratur